fredag 5 december 2008

Så sätter Roslagens Sparbank kunden i fokus på nätet

Nu måste vi bara skriva om ännu en av våra fantastiska kunder!

Roslagens Sparbank blev utnämnd till Årets bank av Veckans Affärer. Enligt tidningen får banken priset för att de visar att ett traditionellt bankkoncept för dagens prövningar. Men bakom framgången finns även en medveten strategi för kundfokus, inte bara på själva bankkontoret utan även på nätet. Banken lägger ner mycket energi på att bygga relationer med sina kunder på webben.

Så här säger Sten Törnsten, informationschef på Roslagens Sparbank om hur de började för snart två år sedan.

- Då började vi framför allt titta på huvudmålgruppen för vår webbplats, vilken till största del utgörs av boende i Norrtälje kommun. Med E-space hjälp kunde vi förstå deras önskemål bättre. Nu har vi möjlighet att agera och förbättra webbplatsen så att den fungerar som en effektiv portal till vår internetbank. Utvärderingarna har dessutom visat att förtroendet är mycket stort för banken och att många besöker webbplatsen just för att de vill bli kunder. Processen för att hantera nya kunder via webben är ett ständigt pågående arbete som blir allt bättre i takt med att Roslagens Sparbank bygger upp sin respondentgrupp.

Vi på E-space gratulerar till utmärkelsen Årets Bank 2008!

Roslagens Sparbank samarbete med E-space är ett resultat av motsvarande mätningar på Swedbanks webbplats och det ramavtal som skapades 2007 för koncernens bolag samt Sparbankerna. Just nu arbetar E-space med elva sparbanker på samma sätt.