torsdag 6 mars 2008

Resultatuppföljning av webbkampanjer
Per Rolder från Swedbank berättade om bankens nya projekt med att sammanföra kvantitativa och kvalitativa studier och på ett tydligt sätt förmedla resultaten till olika delar av organisationen. Han anser att uppföljning av aktiviteter och kampanjer krävs för ett kontinuerligt förbättringsarbete på webben. Per betonade vikten av åskådliggöra nyckeltal (KPI) i form av ett lättläst index med ett fåtal parametrar för att underlätta egna analyser och uppföljning. Vid sidan av deras KPI-index får Swedbanks enheter kontinuerligt fördjupade analyser av E-space.

Inga kommentarer: