tisdag 23 december 2008

Forum för webbansvariga inom B2B

Nu ligger programmet för E-space User’s day på vår webbplats!

Vi på E-space bjuder nu in våra kunder, som arbetar mot företagsmarknaden, till en heldag med webbplatsutvärderingar i fokus. Vi diskuterar också nya trender och hur dessa kan användas av B2B-företag. Hela programmet finns på www.e-space.se

Kontakta oss gärna på info@e-spacecom.com för mer information.

Under våren kommer vi att erbjuda fler tillfällen för våra kunder att träffas och diskutera webbplatsutvärderingar.

God Jul önskar vi på E-space!torsdag 18 december 2008

E-space User’s day B2B 2009

Vi börjar nästa år med en användardag för B2B-företag och vi har verkligen lyckats få en spännande talarlista!

Erik Ekholm, VD på Skapa , inleder dagen med att berätta om framtidens webbstrategier. Därefter kommer Anna-Kaisa Varamäki från vår kund Outotec i Finland och delar med sig av sina erfarenheter av webbutvärdering av en stor internationell sajt. Anna-Kaisa arbetar med vår nya tjänst Sitester Insight där hon korstabulerar webbesökarnas svar i undersökningen med besökarnas faktiska rörelser, trafikstatistik, på webbplatsen. Därigenom har hon en djup insikt i hur olika målgrupper agerar och vilka synpunkter de har.

Måns Adler från Bambuser kommer att visa olika användningsområden för videoklipp, Fredrick Wackå, Webbrådgivaren, berättar om nyheter som gör intranätet mer effektivt och därefter visar Torbjörn Dittmer från E-space vårt verktyg, Intester, för att utvärdera intranät.

Peter Nyberg från Swedbank som har flera webbplatser och dessutom ett stort antal sparbanker visar hur man arbetar internt för att sprida informationen från webbutvärderingarna. Därefter får vi ta del av Lena Wiig-Berglunds erfarenheter från processen bakom ombyggnationen av Seco Tools internationella webbplats. Vivianne Johnsson berättar om TeliaSoneras målgruppsanpassade undersökningar och Ted Velander ger ytterligare exempel på användningsområden för Client Panel.

Jag ser verkligen fram emot nästa år!

fredag 5 december 2008

Så sätter Roslagens Sparbank kunden i fokus på nätet

Nu måste vi bara skriva om ännu en av våra fantastiska kunder!

Roslagens Sparbank blev utnämnd till Årets bank av Veckans Affärer. Enligt tidningen får banken priset för att de visar att ett traditionellt bankkoncept för dagens prövningar. Men bakom framgången finns även en medveten strategi för kundfokus, inte bara på själva bankkontoret utan även på nätet. Banken lägger ner mycket energi på att bygga relationer med sina kunder på webben.

Så här säger Sten Törnsten, informationschef på Roslagens Sparbank om hur de började för snart två år sedan.

- Då började vi framför allt titta på huvudmålgruppen för vår webbplats, vilken till största del utgörs av boende i Norrtälje kommun. Med E-space hjälp kunde vi förstå deras önskemål bättre. Nu har vi möjlighet att agera och förbättra webbplatsen så att den fungerar som en effektiv portal till vår internetbank. Utvärderingarna har dessutom visat att förtroendet är mycket stort för banken och att många besöker webbplatsen just för att de vill bli kunder. Processen för att hantera nya kunder via webben är ett ständigt pågående arbete som blir allt bättre i takt med att Roslagens Sparbank bygger upp sin respondentgrupp.

Vi på E-space gratulerar till utmärkelsen Årets Bank 2008!

Roslagens Sparbank samarbete med E-space är ett resultat av motsvarande mätningar på Swedbanks webbplats och det ramavtal som skapades 2007 för koncernens bolag samt Sparbankerna. Just nu arbetar E-space med elva sparbanker på samma sätt.

tisdag 2 december 2008

Konverteringsgraden

Den här veckan bloggar Mikael Jacobsson på WipcoreInternetworlds blogg Loggen, där man kan följa vardagen hos Internetworlds läsare.

Mikael tar upp ett ämne som vi E-space på länge har pratat om, att konverteringsgraden på en sajt måste sättas in i ett sammanhang.

Mikael tips är följande:
- Ta reda på vilka mål besökarna har
- Mät konverteringsgraden utifrån besökarnas mål med besöket
- Gör förändringar så att fler besökare uppfyller sina mål
- Arbeta för att integrera besökarnas mål med företagets mål för webbplatsen

Hur bör man då gå tillväga för att ändra på sitt förhållningssätt till konverteringsgraden?

Som vi tidigare har sagt bör man ställa sig följande frågor:
- Vilken webbstrategi har vi?
- Vad är syftet med vår webb?
- Vilka besöker vår webbplats idag?
- Vilka målgrupper vill vi nå och hur vill vi påverka dem?

Ett exempel:
Låt säga att din målgrupp inte alls känner sig trygg med att handla på internet, utan använder webbplatsen för att hämta inspiration och kanske också fakta om produkter. Då kan det vara bra att tillgodose de behoven genom att lägga upp inspirerande bilder och lättillgänglig information om produkter och tjänster. När du har knutit din målgrupp till webbplatsen kan du fylla på med information om att betalningssystemet som används på webbplatsen är ett säkert betalsystem.

Men för att kunna veta vad som bör förbättras måste man först ta reda på vilka besökarna är och vad de tycker!tisdag 11 november 2008

Sökmotorsoptimering & internetmarknadsföring

För ett tag sedan höll Jajja Communications ett frukostseminarium om sökmotorsoptimering, tillsammans med Urban Lindstedt. Urban inledde och berättade att allt fler tar sökmotorer som Google och Yahoo till hjälp efter att ha läst en artikel, sett en annons eller ett reklaminslag. Därför är det, enligt Urban, viktigt att använda målgruppens sökord i texter och länkar. Liksom Willy på Guava säger Urban att efterfrågan på internettjänster i mobilen kommer att öka i framtiden. Urban menar att introduktionen av iPhone på den svenska marknaden har ökat svenskarnas mobilsurfande betydligt. I framtiden kommer vi, enligt Urban, att få geopositionerad reklam i mobilen vilket enligt honom ger en hög konvertering. Vi kommer också att kunna göra röststyrda sökningar på internet i framtiden, tjänsten finns redan i USA.

Oskar Alm från Jajja berättade om sökmotoroptimeringens historik och sökoptimeringens tre ben: länkar, teknisk optimering och redaktionell optimering. Han framhävde vikten av att se över länknamn och redaktionella texter. Optimering av tekniska beskrivningar är däremot, enligt Oskar, inte lika viktig längre eftersom sökmotorer som Google blir allt bättre på att läsa av tekniskt innehåll och värdera det på ett bra sätt.

Sökmotorsoptimering & internetmarknadsföring

Just nu verkar sökmotorsoptimering vara i ropet på bloggar och seminarier. Alla ska sökmotoroptimera sina webbplatser och på så sätt hamna i topp 10 på Googles resultatlista.

För ett tag sedan höll Guava ett "Afternoon Tea" tillsammans med Marknadsföreningen i Stockholm. Willy Jensen menar att reklam på sökmotorer som Google, Yahoo och Altavista är så pass väletablerat att det numera kan räknas till traditionell reklam. Willy poängterade att företag inte kan bestämma kundernas beteende. Han lyfte därför fram betydelsen av grundliga marknadsanalyser där företag tar reda på vilka begrepp målgruppen använder och hur målgruppen agerar på internet.

Willy gick igenom olika digitala marknadsföringskanaler som andra webbplatser, digitala nyhetsbrev och mobiltelefoner. Det sistnämnda kommer, enligt Willy, öka stort som reklamkanal i framtiden. Mobilen är personlig och lånas sällan ut. Därmed vet avsändaren vem mottagaren är. Allt fler lämnar sin medgivande till reklam i form av mms och sms. Det kan handla om att få middagstips från den lokala butiken, förhandsinformation om rea i favoritgallerian eller information om nya tjänster och produkter från en leverantör.

torsdag 30 oktober 2008

Förbättra marknadskommunikationen på webben, del 3

När internet kom skapade företag hemsidor där de kunde lägga upp sina kontaktuppgifter och berätta lite om sin verksamhet. Idag har hemsidorna utvecklats till webbplatser som ofta speglar företagens organisation och struktur där olika avdelningar, produktområden eller regioner har sina egna plattformer för marknadsföring och försäljning. Ibland har företag en gemensam webbstrategi, men alltför ofta spretar avdelningars webbsatsningar åt olika håll.

Viktiga frågor att ställa sig i webbgruppen är därför:
 • Vilken webbstrategi har vi?
 • Vad är syftet med vår webb?
 • Vilka målgrupper vill vi nå och hur vill vi påverka dem?

  När organisationer växer fylls information ofta på, utan att gammal tas bort. Det är lätt att webbplatsens syfte försvinner i mängden kanaler och länkar. Därför är det viktigt att lägga upp en strategi, fastställa det primära syftet med webbplatsen och bestämma sig för vilka målgrupper som bör prioriteras för att uppnå bästa resultat med webbinvesteringen.
 • onsdag 29 oktober 2008

  Konsten att mäta besökarnas intentioner

  Lars Johansson hävdar i Internetworld att webbenkäter mest har fokuserat på att ta reda på vilka det är som besöker webbplatsen, istället för att ta reda på besökarnas intentioner.

  Vilka webbenkäter har Lars Johansson använt? E-space har under 10 år utvärderat vad drygt 3,8 miljoner besökare tycker om flera hundra olika webbplatser och vad besökarna skulle vilja förbättra. Vår kundstock rymmer börsbolag som Swedbank, Telia Sonera och Boliden men också aktörer inom offentlig sektor som Sveriges Riksdag, Simrishamns kommun och SKL. Alla har de under flera år genomfört ett gediget förändringsarbete för att bättre tillgodose sina besökares behov och önskemål. Genom kontinuerliga undersökningar har de stärkt sina varumärken.

  Lars Johansson säger att frågor om varifrån besökaren har hittat webbplatsen är irrelevanta, eftersom det går att ta reda på med trafikstatistik. Här missar Johansson en viktig poäng! Många gånger har besökarna fått vetskap om webbplatsen på annat sätt än genom länkar och sökmotorer. Det är viktigt att veta om en radiokampanj har fått genomslag eller om besökarna har fått informationen av vänner och bekanta. Många företag och organisationer hänvisar till webben när telefonkön till växeln växer. Självklart är det då viktigt att veta om besökarna väljer att avbryta telefonsamtalet för att söka informationen på webben, eftersom det direkt påverkar resursfördelningen internt. Johansson menar också att webbansvariga bör fråga besökarna om deras syfte med besöket, om de lyckades utföra sitt ärende och om inte, varför de misslyckades. Här håller vi fullständigt med! Att ta reda på om besökarna har hittat informationen de söker och vad de vill förbättra är ett måste för webbansvariga.

  Johansson beskriver olika tekniker för webbenkäter. E-space har valt att använda pop-up eftersom andelen webbanvändare som rensar för cookies fortfarande är mycket låg. Vi har en spärr som gör att undersökningen visas max en gång per kvartal för den besökare som inte rensar sina cookies. Med 3,8 miljoner respondenter hävdar vi att det fungerar utmärkt!

  Vår undersökning, Sitester Survey, visar sig när en besökare har varit inne på den aktuella webbplatsen i två minuter och därmed har hunnit bilda sig en uppfattning av informationsinnehåll, struktur och användarvänlighet. Webbenkäterna görs i våra kunders namn vilket ökar besökarnas motivation att svara. Besökarna får även information om att E-space är samarbetspartner för undersökningen.

  Precis som Lars Johansson säger är det otroligt viktigt att ta reda på besökarnas intentioner. Att mäta och följa upp besökarnas bedömningar är grunden för ett framgångsrikt utvecklingsarbete med webbplatsen. Genom att undersöka vilka som besöker webbplatsen och vilka ord de använder kan webbansvariga rikta sitt budskap till målgruppen och få dem att hitta informationen lättare.

  Vill du veta mer om vad som gör att våra kunder fortsätter att utvärdera sina webbplatser?

  Kontakta oss så berättar vi vad som gör våra webbenkäter unika!

  Seminarium om Sitester Insight i Göteborg

  Helene Hallin berättade om Astra Techs enorma utveckling det senaste decenniet där dentalförsäljningen har varit företagets raket. För Astra Tech, som har arbetat med webbutvecklingen i en liten intern grupp med hjälp av egna webbpubliceringsverktyg, har Ragnar Bruce från E-space varit en välkommen hjälp. E-space undersökning, Sitester Survey, har ökat medvetenheten om webbens betydelse och gjort webbutveckling aktuellt i hela organisationen. När Ragnar kommer för att redovisa analysen av webbutvärderingen så samlas alla produktchefer och webbansvariga för att diskutera resultaten.

  Nyligen tecknade Astra Tech avtal för E-space nya tjänst Sitester Insight som integrerar användarundersökningen med trafikstatistik. Torbjörn Dittmer från E-space i Stockholm visade seminariebesökarna hur Sitester Insight fungerar i praktiken. Alla fick en grundlig genomgång av trafikstatistik, webbenkäter och hur resultaten kan korstabuleras för att få ut mer avancerade analyser. I kundzonen på E-space webbplats kan kunderna logga in och ta del av färdiga rapporter. Där kan de också göra egna korstabuleringar av enklare slag.

  Under seminariet fick Helene svara på frågor från Papyrus, Volvo Group, Volvo IT och Göteborg stad om Astra Techs framtida satsning på webbutvärdering med hjälp av Sitester Insight. Astra Tech, som har en stor internationell verksamhet, ser Sitester Insight som en möjlighet att följa och utvärdera sina målgruppers beteende på webbplatsen.

  fredag 24 oktober 2008

  Förbättra marknadskommunikationen, vårda dina kunder del 2

  På frukostseminariet ”Älskling jag krympte marknadsföringsbudgeten” med MIS, berättade också Pepe Larsson, vd för Smicker, hur Smicker hjälpt Volvo Personvagnar att smyglansera de nya DRIVe-bilarna. De genomförde event som riktade sig till en utvald grupp, där en stor andel var befintliga Volvokunder. Nu har Volvo lyckats sälja in de nya DRIVe-bilarna innan de har kommit ut på marknaden.

  När kunder och potentiella kunder känner att de är särskilt utvalda bidrar de gärna i processen. Om du fångar upp kunder och potentiella kunder under din utvecklingsprocess kan du få feedback från din målgrupp. Du får därigenom också ett tidigt fäste för din produkt eller tjänst på marknaden.

  Få med din målgrupp i utvecklingsprocessen och ta ett stort kliv framåt på marknaden!

  torsdag 23 oktober 2008

  Swedbank seglar snabbt upp i webbrankningen.

  PR-byrån Hallvarsson & Halvarsson har låtit 361 analytiker, investerare och journalister betygsätta 700 av Europas största börsbolags webbplatser tillsammans med 161 jobbsökande.

  Svenska börsbolag halkar efter jämfört med länder som Norge, Belgien och Frankrike. Över hälften av de svenska börsbolagen får sämre betyg än förra året. Marcus Ericsson säger i artikeln i Dagens Industri att ”Företag som inte utvecklar sin webbplats sjunker tillbaka i rankningen, eftersom många andra företag utvecklar sina webbplatser”.

  E-space håller med! För att hålla sig kvar på toppen krävs ett strukturerat och kontinuerligt förbättringsarbete i vilket webbplatsutvärderingar är en viktig ingrediens. Av de 16 börsbolag som presenteras på topplistan i Dagens Industri har åtta använt E-space undersökning, Sitester Survey, för att utvärdera och förbättra webbplatsen.

  Vi gratulerar Swedbank, SCA, Trelleborg, SKF, Sandvik, Telia Sonera, Stora Enso och Boliden för ett strålande arbete med webbplatserna!

  Störst framsteg har Swedbank gjort. Enligt Dagens Industri har Swedbank,gått från 63,5 till 80 av 100 möjliga poäng och intar därmed andraplatsen på Hallvarsson & Halvarssons svenska lista med 100 företag. Swedbank och flera av Sparbankerna har under året som gått gjort en rejäl satsning på sina webbplatser. Besökarna har kartlagts, studerats och analyserats. Bankerna har haft fokus på att lära känna sina besökare och att anpassa webbinnehållet till deras önskemål för att på så sätt öka kvalitéen på webbplatserna. Det intensiva arbetet bär nu frukt då Swedbank, enligt Hallvarsson & Halvarsson, har förbättrat sin webbplats mest av de 100 svenska företag som har tagit sig in på deras webbrankningslista.

  Förbättra marknadskommunikationen, vårda dina kunder del 1

  Jag var nyligen på MIS frukostseminarium ”Älskling jag krympte marknadsföringsbudgeten”. Staffan Elinder, vd för Dubblera, berättade om vikten av att utveckla och underhålla kundvårdande program för att minska marknadsföringskostnaderna. Fokus bör enligt Staffan Elinder ligga på att få nytillkomna kunder att köpa tilläggstjänster på ett tidigt stadium. Vi på E-space brukar framhäva vikten av att ställa frågor till befintliga kunder strax före eller efter ett köp. Genom undersökningar kan företag fånga upp vilka befintliga tilläggstjänster som är intressanta för olika målgrupper, men också hur kunderna vill se en framtida produkt- eller tjänsteportfölj.

  Se till att du vet vad dina kunder vill ha, inte bara vad de har köpt!

  måndag 6 oktober 2008

  Marknadsbearbetning med webbundersökningar

  Under seminariet i Stockholm fick deltagarna möjlighet att fråga både Erling Ödmark, från Birka och Torbjörn Dittmer från
  E-space om webbundersökningar. Torbjörn berättade om Sitester Insight™ och hur man kan plocka fram enskilda målgrupper och analysera deras besök på sajten.

  Erling konstaterade att demografin och svaren i webbundersökningen stämmer väl överens med andra undersökningar som Birka har genomfört. Skillnaden är att E-space undersökning sker löpande året runt, dygnet runt och därmed ständigt genererar material att arbeta med. Dessutom har

  Birka med stor framgång använt Client Panel i sin marknadsbearbetning.


  Vill du veta mer om våra undersökningar? Kontakta mig så får du en konsult i din region!

  I torsdags hade vi vårt första frukostseminarium!

  Erling Ödmark från Birka Cruises kom och berättade om hur Birka har positionerat sig som Östersjöns enda kryssningsfartyg. Vill du ta en paus, åk på en kryssning med Birka och njut av solljus och sköna spabehandlingar. Birka har med hjälp av sina webbesökare utvecklat en utomordentligt enkel och smidig bokningsfunktion så det är bara att surfa in på Birka.se och boka idag!

  Erling berättade också att fler funktioner och tjänster är på väg, så håll ögonen öppna!


  Vill du också utveckla nya tjänster och förbättra din webbplats? Gör som Birka, ta hjälp av dina webbesökare och av E-space. Kontakta mig så hjälper jag dig vidare.


  fredag 19 september 2008

  Se till att skapa en bra struktur om du har mycket information

  Webbrådgivaren Fredrik Wackå skriver på sin blogg att han just nu arbetar med flera projekt för att se till att besökarna hittar den information de söker. Våra undersökningar visar att var femte besökare inte hittar rätt information på webben och att 30 % bara hittar delar av det de söker. Detta trots att allt mer material tillhandahålls på nätet. Men det finns gott om exempel på stora webbplatser med mycket information som genom en användarvänlig struktur lyckas lotsa besökarna till den information de söker.

  Webbplatser har ibland för mycket innehåll, men ofta handlar det om att strukturen är oöverskådlig för besökarna. Wackå har dock rätt i att det är viktigt att våga prioritera och att våga radera. Självklart bör prioriteringslistan, som Wackå framhäver, bygga på statistiska uppgifter. De som använder webbplatsen, besökarna, bör få vara med och tycka till om informationsinnehåll och webbstruktur.

  Börja med att slå fast:
  1. Webbstrategi
  2. Syfte med webbplatsen
  3. Målgrupper som ska prioriteras och hur webbplatsen ska påverka dem.

  Se till att få statistiskt underlag:
  • Ta reda på om rätt målgrupp finns på webbplatsen
  • Fråga din målgrupp vad som kan bli bättre
  • Utvärdera och genomför förändringarna

  måndag 1 september 2008

  Dyra missar i e-handeln, fortsättning

  Anna-Maria Ölander kommenterar e-handelns dyra missar, på Wipcores blogg. Hon påpekar att företag bör bli bättre på att lyssna på sina besökare och att de bör göra webbplatsundersökningar.

  Vi på E-space håller med! För att öka omsättningen av E-handel krävs regelbundna kundundersökningar. Att ta till sig kundernas synpunkter, önskemål och krav är essentiellt för ett företag som vill ligga i framkant och förbättra sin omsättning. Se bara på Scandinavian DesignOnline som fördubblade sin omsättning på en månad!

  Våra tips för att öka omsättningen:
  • Ta reda på hur många besökare din sajt har och vilka målgrupper som besöker e-handelsplatsen samt vad de tycker.
  • Gör användarundersökningar och ha koll på trafikstatistiken. Analysera resultaten och jämför med de förändringar ni eller era konkurrenter har gjort.
  • Gör kontinuerliga utvärderingar som påvisar förändringar över längre tid.
  • Följ upp både positiv och negativ kritik, agera och förändra e-handelsplatsen så att den svarar mot besökarnas förväntningar.

  fredag 29 augusti 2008

  Dyra missar i e-handeln

  Dagens Industri skriver om vår nya tjänst Sitester Insight i artikeln ”Dyra missar i e-handeln – Tre av fyra nätsäljare bryr sig inte om vad kunderna tycker”.

  DI skriver: Hos företaget E-space får kunderna en analys som bygger både på besökarnas svar och på registrering av trafiken. ”Vi färglägger den gråa trafikstatistiken", säger Torbjörn Dittmer, delägare och tillförordnad vd. E-spaces undersökning visar vilka som besöker webbplatsen, exempelvis om de är kunder eller nykomlingar, vad de söker och om de är vana vid e-handel. Dessutom syns vad varje svarande sökte samt var de gick rätt eller hamnade fel. Undersökningen bygger på frågor till besökarna. För att kunna veta något om en grupp behövs ett par hundra svar.

  måndag 25 augusti 2008

  Hösten är här!

  Snart kommer E-space att presentera aktiviteter runt om i Norden. Håll utkik på vår hemsida http://www.e-space.se/ Där kan du också läsa mer om våra nya tjänster inom trafikstatistik: Sitester Analytics, ett lättanvänt trafikstatistikverktyg för den som vill ha mer än vanlig trafikstatistik, och Sitester Insight trafikstatistik som har integrerats med webbutvärdering.

  torsdag 19 juni 2008

  3,5 miljoner webbesökare

  Nu har 3,5 miljoner webbesökare använt våra undersökningar för att tycka till om hundratals webbplatser. Trenden är tydlig, allt fler engagerar sig och vill vara med och tycka till om webbplatser de besöker. Genom besökarnas åsikter får webbredaktörerna värdefull information inför förändringar och utveckling av webben. Vilka delar av webbplatsen behöver vi uppdatera? Går texterna att läsa? Hittar besökarna den information de söker? Har konkurrenterna bättre struktur eller bättre bokningssystem? Besökarna ger svar på tal.

  fredag 30 maj 2008

  Sitester Insight

  Trafikstatistik visar hur många som besöker webbplatsen och vilka sidor de besöker, men man får inte veta vilka målgrupper de tillhör.

  Webbundersökningar visar vilka målgrupper som besöker sidan och vad de tycker, men man vet inte var de har varit.

  När de kombineras får man fram helhetsbilden, man kan plocka fram nästan vilken information som helst. Sitester Insight hjälper webbägarna att ta reda på vad besökarna vill, var de har varit, vilka de är, när de besöker sajten, och vad de tycker om den. Man kan till exempel plocka ut de som anger att de är potentiella kunder men som inte hittat det de söker, för att se var de har letat.

  Insight ger färg åt den grå trafikstatistiken
  - nu kan du få veta allt om dina webbesökare

  Läs hela vårt pressmeddelande på:
  Newsdesk

  måndag 19 maj 2008

  Offentliga Rummet

  E-space kommer att finnas på Offentliga Rummet den 3-4 juni. För alla er som jobbar inom offentlig sektor och är intresserade av våra tjänster är det bara att komma förbi vår monter.

  Självklart kommer vi att ha ett specialerbjudande till er inom offentlig verksamhet. Vi kommer också att bjuda på spel och trevliga överraskningar. Vill du boka tid redan nu? Kontakta mig på: maryem.nasri@e-spacecom.com eller ring mig på: 0708-70 90 25 så bokar jag in dig.

  torsdag 15 maj 2008

  Lansering av nya tjänster

  Nu är det full fart på E-space!

  Vi har tagit fram nya funktioner för våra befintliga kunder. Dessutom har vi utvecklat en helt unik tjänst som presenteras på vår webbplats inom kort.

  Är du inte kund idag så kommer du snart veta varför du bör vara det!

  onsdag 19 mars 2008

  Mätning av trafikstatistik


  Marcos Richardsson från Moore-Wilson i Storbritannien, besökte vårt seminarium "The Future for Successful websites" i januari och berättade om kvantitativa undersökningar och olika tjänsters utveckling. Marcos beskrev de tekniska skillnaderna mellan olika cookies och visade flera sätt att använda trafikstatistik för att analysera beteenden på internet.

  torsdag 6 mars 2008

  Resultatuppföljning av webbkampanjer
  Per Rolder från Swedbank berättade om bankens nya projekt med att sammanföra kvantitativa och kvalitativa studier och på ett tydligt sätt förmedla resultaten till olika delar av organisationen. Han anser att uppföljning av aktiviteter och kampanjer krävs för ett kontinuerligt förbättringsarbete på webben. Per betonade vikten av åskådliggöra nyckeltal (KPI) i form av ett lättläst index med ett fåtal parametrar för att underlätta egna analyser och uppföljning. Vid sidan av deras KPI-index får Swedbanks enheter kontinuerligt fördjupade analyser av E-space.

  torsdag 28 februari 2008

  Sökmotorsoptimering (SEO)

  Jörgen Bödmar, grundare till Scandinavian Designonline, berättade om sitt företags arbete med sökmotorsoptimering. Jörgen framhävde vikten av att ha kunskap om målgruppen, att samla organisationen kring ett gemensamt språk samt att kontinuerligt testa webbplatsens användarvänlighet. Han menar att det är viktigt att förstå hur besökarna söker och vad som är viktigast för dem.

  Jörgen Bödmar, Scandinavian DesignOnline, tillsammans med Torbjörn Dittmer, E-space Communication.

  onsdag 27 februari 2008

  Webbstrategi

  Hemnet har nyligen byggt om sin sajt. Björn Dietmann och Ewa Sjögren Håkansson beskrev för våra seminariedeltagare i januari hur besöksundersökningar har hjälpt dem att korrigera och ändra under projektets gång. Genom webbplatsundersökningen fick Hemnet snabba signaler och ett stort material att arbeta med från sina besökare. När de ändrade den gröna färgen på knapparna strömmade kommentarerna in och Hemnet gick tillbaka till den gamla nyansen.


  Tillsammans med E-space har Hemnet kunnat göra målgruppsanalyser och ta fram en lista på främsta orsaker till att besöka deras webbplats. De berättade för seminariedeltagarna att webbplatsen, som är byggd för att förmedla boende, också används som inspirationskälla för att fantisera och drömma sig bort samt för att hjälpa vänner att hitta boende.

  tisdag 19 februari 2008

  "De sämsta sajterna tillhör stora företag"

  Metro skriver om webbsajters användarvänlighet.

  I fredagens Metro intervjuas Jakob Nielsen som är aktuell med forskning om internetanvändande. Han hävdar att webbutvecklare tror att de kan charma besökarna med hippa detaljer istället för att satsa på en användarvänlig webbplats. Genom att undersöka ögats rörelse kan Nielsen påvisa att grälla färger, mörk bakgrund och liten text inte är populärt bland internetsurfare. Nielsen påpekar att det bara tar ett klick att komma till en konkurrent på nätet. Användarvänliga webbplatser är därför viktiga för att locka till sig och behålla besökare.

  För att fånga läsarens uppmärksamhet bör texten vara mörk och bakgrunden ljus. Viktig information läggs med fördel i vänsterspalten eftersom studier visar att ögats rörelse går som ett F över webbsidan. Läsaren börjar uppe till vänster och låter sedan blicken leta sig ner, med några få undantag då ögat går ut i högerspalten.

  Våra undersökningar validerar Nielsens resultat. Trots olika tillvägagångssätt visar våra undersökningar också att ljus bakgrund och mörk text föredras av de flesta besökarna. Även när det gäller var på sidan viktig information bör ligga, textstorlek och attityd till "hippa" detaljer visar de undersökningar vi gjort under 10 år att Nielsen har rätt i sina påståenden. Trots det får han stark kritik av några av Metros läsare som bland annat skriver:

  "jo jo jo ... >Nielsens forskning.Hur har den gått till. Älskad som hatad bland webbdesigners/utvecklare. Har har en del poäng i en del saker men kastar sten i sitt eget glashus är inte vidare smart.Dags att uppdatera sig var webben är idag Nielsens och inte 97."

  Tur att det finns andra som inser värdet av att göra webbplatserna användarvänliga! Klicka på länken för att läsa artikeln och fler kommentarer!

  Dela gärna med dig av dina åsikter på hur webbplatser bör utformas!

  fredag 15 februari 2008

  Målgruppsanalys

  På vårt seminarium den 22:a januari tog Ann Epstein från Ledarna vid efter Tomas de Souza.


  Ann berättade om hur
  Ledarna använder undersökningar på Internet för att skräddarsy sin hemsida utifrån de olika målgruppernas behov och önskemål.
  Genom att kontinuerligt utvärdera webbplatsen kan
  Ledarna lyfta fram rätt information på Internet, men också identifiera vilken information som bör förmedlas på andra sätt. Ett tydligt exempel på en förändring som seminariets deltagare uppskattade är Ledarnas förenklade anmälningsblankett, intresseanmälan, som togs fram utifrån besökarnas önskemål.

  torsdag 14 februari 2008

  WebbTV och internetstrategier ligger i tiden!

  I måndags höll Marknadsföreningen i Stockholm (MIS) ett lunchseminarium tillsammans med Kommunikationshuset 112 61: integrerad marknadsföring i praktiken - film, webb, print i dynamiskt samspel.

  Seminariet var fullsatt! De som inte fick plats i lokalen kunde dock följa händelserna live på webben. Precis som Tomas de Souza, Good Old, hävdar hävdar gänget på 112 61 att internet inte är en kanal bland andra, utan en samlingsplats för flera kanaler. Peter Ullberg, Shai Ouaki och Magnus Helander turades om att berätta om hur internet används för att integrera flera kanaler med varandra. Nyhetsbrev, instruktionsfilmer och aktiviteter i butiker bör refleketras på webbplatsen så att besökarna känner igen sig, sa Peter som tidigare har arbetat inom detaljhandeln.

  Med You Tubes genomslag ökade intresset för att ha webbTV även på företags webbplatser. Magnus påpekade vikten av att ha en bra streamingoperatör för att kunna sända WebbTV utan avbrott. Dålig kvalitet på sändingarna påverkar varumärket negativt. Peter framhävde värdet av att ta reda på besökarnas internetvana och deras eventuella behov av hjälp för att kunna tillgodogöra sig information via webben. Analys av besökarnas profil är grundläggande för att kunna bestämma vilka kanaler som ska användas på webbplatsen.

  onsdag 6 februari 2008

  Framtidens internet

  Tomas de Souza drog igång dagen med ett underhållande och intressant föredrag om framtidens internet.

  Tomas, som har varit med och grundat bloggen Manolo, jobbar idag med webbstrategier på Good Old. Han säger att internet inte längre ett kommunikationsmedium vid sidan av andra, det är en bärare av olika media.


  I rask takt gick Tomas igenom bloggar, sociala medier, webb TV och nya funktioner. Med exempel på smarta internetlösningar från deltagarnas olika länder fick Tomas med sig publiken. Tomas berättade om olika livsstilssajter. Idag kan man dejta, mingla och träffa nya människor på internet, men också ladda ner yoga i mobilen om man vill kunna träna var som helst när som helst.

  Det hettade till lite i debatten när Tomas berättade om transparens i organisationen. Good Old har till exempel en funktion, kopplad till mobilen, som visar webbplatsens besökare var medarbetarna är och vad de gör. Hur mycket information bör ett företag dela med sig?

  måndag 4 februari 2008

  E-space Seminarium

  Välkommen till E-spacebloggen!

  Här kommer vi som jobbar på E-space att ta upp olika ämnen som rör webbplatser. Vi ser fram emot kommentarer från er läsare och gärna tips på vad ni tycker att vi ska ta upp!

  Den närmaste veckan kommer vi att diskutera framtidens internet med utgångspunkt i vårt seminarium som hölls i Stockholm den 22:a januari.

  Dagen började med mingel och fika, förväntansfulla deltagare från hela Norden tog plats för att lyssna på föreläsare med olika perspektiv på vad som händer på internet i framtiden.  Torbjörn Dittmer välkomnade alla deltagare och föreläsare till en spännande seminariedag.Dagen var späckad med information om allt från framtidens trender till teknisk information om olika slags cookies.