måndag 6 oktober 2008

Marknadsbearbetning med webbundersökningar

Under seminariet i Stockholm fick deltagarna möjlighet att fråga både Erling Ödmark, från Birka och Torbjörn Dittmer från
E-space om webbundersökningar. Torbjörn berättade om Sitester Insight™ och hur man kan plocka fram enskilda målgrupper och analysera deras besök på sajten.

Erling konstaterade att demografin och svaren i webbundersökningen stämmer väl överens med andra undersökningar som Birka har genomfört. Skillnaden är att E-space undersökning sker löpande året runt, dygnet runt och därmed ständigt genererar material att arbeta med. Dessutom har

Birka med stor framgång använt Client Panel i sin marknadsbearbetning.


Vill du veta mer om våra undersökningar? Kontakta mig så får du en konsult i din region!