onsdag 29 oktober 2008

Konsten att mäta besökarnas intentioner

Lars Johansson hävdar i Internetworld att webbenkäter mest har fokuserat på att ta reda på vilka det är som besöker webbplatsen, istället för att ta reda på besökarnas intentioner.

Vilka webbenkäter har Lars Johansson använt? E-space har under 10 år utvärderat vad drygt 3,8 miljoner besökare tycker om flera hundra olika webbplatser och vad besökarna skulle vilja förbättra. Vår kundstock rymmer börsbolag som Swedbank, Telia Sonera och Boliden men också aktörer inom offentlig sektor som Sveriges Riksdag, Simrishamns kommun och SKL. Alla har de under flera år genomfört ett gediget förändringsarbete för att bättre tillgodose sina besökares behov och önskemål. Genom kontinuerliga undersökningar har de stärkt sina varumärken.

Lars Johansson säger att frågor om varifrån besökaren har hittat webbplatsen är irrelevanta, eftersom det går att ta reda på med trafikstatistik. Här missar Johansson en viktig poäng! Många gånger har besökarna fått vetskap om webbplatsen på annat sätt än genom länkar och sökmotorer. Det är viktigt att veta om en radiokampanj har fått genomslag eller om besökarna har fått informationen av vänner och bekanta. Många företag och organisationer hänvisar till webben när telefonkön till växeln växer. Självklart är det då viktigt att veta om besökarna väljer att avbryta telefonsamtalet för att söka informationen på webben, eftersom det direkt påverkar resursfördelningen internt. Johansson menar också att webbansvariga bör fråga besökarna om deras syfte med besöket, om de lyckades utföra sitt ärende och om inte, varför de misslyckades. Här håller vi fullständigt med! Att ta reda på om besökarna har hittat informationen de söker och vad de vill förbättra är ett måste för webbansvariga.

Johansson beskriver olika tekniker för webbenkäter. E-space har valt att använda pop-up eftersom andelen webbanvändare som rensar för cookies fortfarande är mycket låg. Vi har en spärr som gör att undersökningen visas max en gång per kvartal för den besökare som inte rensar sina cookies. Med 3,8 miljoner respondenter hävdar vi att det fungerar utmärkt!

Vår undersökning, Sitester Survey, visar sig när en besökare har varit inne på den aktuella webbplatsen i två minuter och därmed har hunnit bilda sig en uppfattning av informationsinnehåll, struktur och användarvänlighet. Webbenkäterna görs i våra kunders namn vilket ökar besökarnas motivation att svara. Besökarna får även information om att E-space är samarbetspartner för undersökningen.

Precis som Lars Johansson säger är det otroligt viktigt att ta reda på besökarnas intentioner. Att mäta och följa upp besökarnas bedömningar är grunden för ett framgångsrikt utvecklingsarbete med webbplatsen. Genom att undersöka vilka som besöker webbplatsen och vilka ord de använder kan webbansvariga rikta sitt budskap till målgruppen och få dem att hitta informationen lättare.

Vill du veta mer om vad som gör att våra kunder fortsätter att utvärdera sina webbplatser?

Kontakta oss så berättar vi vad som gör våra webbenkäter unika!

1 kommentar:

Anonym sa...

Roligt med debatt!

Det handlar inte om vilka verktyg jag sett utan om hur majoriteten av användarna har brukat dem. Har inte även du sätt massor av långa och krångliga enkäter där informationsberoende frågar om precis allt som tänkas kan?

Det viktigaste poängerna i artikeln:

* Koppla enkätdata till beteendedata. Se vad nöjda respektive missnöjda har gjort på webbplatsen utan att behöva fråga dem om vad de gjort.

* Om man ställer frågan "hur hittade du oss" kommer respondenten med största sannolikhet svara "Google" om det var där man senast gjorde en sökning. Den informationen finns i webbstatistiken, därför är frågan onödig. Det finns sätt att mäta trafik även ifrån kampanjer som drivs offline. Däremot är det en annan sak om man t.ex. frågar "Hur fick du höra talas om oss första gången?"

Låt oss träffas vid tillfälle. Vore intressant att prata mer om hur ni jobbar.