torsdag 23 oktober 2008

Swedbank seglar snabbt upp i webbrankningen.

PR-byrån Hallvarsson & Halvarsson har låtit 361 analytiker, investerare och journalister betygsätta 700 av Europas största börsbolags webbplatser tillsammans med 161 jobbsökande.

Svenska börsbolag halkar efter jämfört med länder som Norge, Belgien och Frankrike. Över hälften av de svenska börsbolagen får sämre betyg än förra året. Marcus Ericsson säger i artikeln i Dagens Industri att ”Företag som inte utvecklar sin webbplats sjunker tillbaka i rankningen, eftersom många andra företag utvecklar sina webbplatser”.

E-space håller med! För att hålla sig kvar på toppen krävs ett strukturerat och kontinuerligt förbättringsarbete i vilket webbplatsutvärderingar är en viktig ingrediens. Av de 16 börsbolag som presenteras på topplistan i Dagens Industri har åtta använt E-space undersökning, Sitester Survey, för att utvärdera och förbättra webbplatsen.

Vi gratulerar Swedbank, SCA, Trelleborg, SKF, Sandvik, Telia Sonera, Stora Enso och Boliden för ett strålande arbete med webbplatserna!

Störst framsteg har Swedbank gjort. Enligt Dagens Industri har Swedbank,gått från 63,5 till 80 av 100 möjliga poäng och intar därmed andraplatsen på Hallvarsson & Halvarssons svenska lista med 100 företag. Swedbank och flera av Sparbankerna har under året som gått gjort en rejäl satsning på sina webbplatser. Besökarna har kartlagts, studerats och analyserats. Bankerna har haft fokus på att lära känna sina besökare och att anpassa webbinnehållet till deras önskemål för att på så sätt öka kvalitéen på webbplatserna. Det intensiva arbetet bär nu frukt då Swedbank, enligt Hallvarsson & Halvarsson, har förbättrat sin webbplats mest av de 100 svenska företag som har tagit sig in på deras webbrankningslista.