torsdag 30 oktober 2008

Förbättra marknadskommunikationen på webben, del 3

När internet kom skapade företag hemsidor där de kunde lägga upp sina kontaktuppgifter och berätta lite om sin verksamhet. Idag har hemsidorna utvecklats till webbplatser som ofta speglar företagens organisation och struktur där olika avdelningar, produktområden eller regioner har sina egna plattformer för marknadsföring och försäljning. Ibland har företag en gemensam webbstrategi, men alltför ofta spretar avdelningars webbsatsningar åt olika håll.

Viktiga frågor att ställa sig i webbgruppen är därför:
  • Vilken webbstrategi har vi?
  • Vad är syftet med vår webb?
  • Vilka målgrupper vill vi nå och hur vill vi påverka dem?

    När organisationer växer fylls information ofta på, utan att gammal tas bort. Det är lätt att webbplatsens syfte försvinner i mängden kanaler och länkar. Därför är det viktigt att lägga upp en strategi, fastställa det primära syftet med webbplatsen och bestämma sig för vilka målgrupper som bör prioriteras för att uppnå bästa resultat med webbinvesteringen.
  • Inga kommentarer: