onsdag 29 oktober 2008

Seminarium om Sitester Insight i Göteborg

Helene Hallin berättade om Astra Techs enorma utveckling det senaste decenniet där dentalförsäljningen har varit företagets raket. För Astra Tech, som har arbetat med webbutvecklingen i en liten intern grupp med hjälp av egna webbpubliceringsverktyg, har Ragnar Bruce från E-space varit en välkommen hjälp. E-space undersökning, Sitester Survey, har ökat medvetenheten om webbens betydelse och gjort webbutveckling aktuellt i hela organisationen. När Ragnar kommer för att redovisa analysen av webbutvärderingen så samlas alla produktchefer och webbansvariga för att diskutera resultaten.

Nyligen tecknade Astra Tech avtal för E-space nya tjänst Sitester Insight som integrerar användarundersökningen med trafikstatistik. Torbjörn Dittmer från E-space i Stockholm visade seminariebesökarna hur Sitester Insight fungerar i praktiken. Alla fick en grundlig genomgång av trafikstatistik, webbenkäter och hur resultaten kan korstabuleras för att få ut mer avancerade analyser. I kundzonen på E-space webbplats kan kunderna logga in och ta del av färdiga rapporter. Där kan de också göra egna korstabuleringar av enklare slag.

Under seminariet fick Helene svara på frågor från Papyrus, Volvo Group, Volvo IT och Göteborg stad om Astra Techs framtida satsning på webbutvärdering med hjälp av Sitester Insight. Astra Tech, som har en stor internationell verksamhet, ser Sitester Insight som en möjlighet att följa och utvärdera sina målgruppers beteende på webbplatsen.