torsdag 30 oktober 2008

Förbättra marknadskommunikationen på webben, del 3

När internet kom skapade företag hemsidor där de kunde lägga upp sina kontaktuppgifter och berätta lite om sin verksamhet. Idag har hemsidorna utvecklats till webbplatser som ofta speglar företagens organisation och struktur där olika avdelningar, produktområden eller regioner har sina egna plattformer för marknadsföring och försäljning. Ibland har företag en gemensam webbstrategi, men alltför ofta spretar avdelningars webbsatsningar åt olika håll.

Viktiga frågor att ställa sig i webbgruppen är därför:
 • Vilken webbstrategi har vi?
 • Vad är syftet med vår webb?
 • Vilka målgrupper vill vi nå och hur vill vi påverka dem?

  När organisationer växer fylls information ofta på, utan att gammal tas bort. Det är lätt att webbplatsens syfte försvinner i mängden kanaler och länkar. Därför är det viktigt att lägga upp en strategi, fastställa det primära syftet med webbplatsen och bestämma sig för vilka målgrupper som bör prioriteras för att uppnå bästa resultat med webbinvesteringen.
 • onsdag 29 oktober 2008

  Konsten att mäta besökarnas intentioner

  Lars Johansson hävdar i Internetworld att webbenkäter mest har fokuserat på att ta reda på vilka det är som besöker webbplatsen, istället för att ta reda på besökarnas intentioner.

  Vilka webbenkäter har Lars Johansson använt? E-space har under 10 år utvärderat vad drygt 3,8 miljoner besökare tycker om flera hundra olika webbplatser och vad besökarna skulle vilja förbättra. Vår kundstock rymmer börsbolag som Swedbank, Telia Sonera och Boliden men också aktörer inom offentlig sektor som Sveriges Riksdag, Simrishamns kommun och SKL. Alla har de under flera år genomfört ett gediget förändringsarbete för att bättre tillgodose sina besökares behov och önskemål. Genom kontinuerliga undersökningar har de stärkt sina varumärken.

  Lars Johansson säger att frågor om varifrån besökaren har hittat webbplatsen är irrelevanta, eftersom det går att ta reda på med trafikstatistik. Här missar Johansson en viktig poäng! Många gånger har besökarna fått vetskap om webbplatsen på annat sätt än genom länkar och sökmotorer. Det är viktigt att veta om en radiokampanj har fått genomslag eller om besökarna har fått informationen av vänner och bekanta. Många företag och organisationer hänvisar till webben när telefonkön till växeln växer. Självklart är det då viktigt att veta om besökarna väljer att avbryta telefonsamtalet för att söka informationen på webben, eftersom det direkt påverkar resursfördelningen internt. Johansson menar också att webbansvariga bör fråga besökarna om deras syfte med besöket, om de lyckades utföra sitt ärende och om inte, varför de misslyckades. Här håller vi fullständigt med! Att ta reda på om besökarna har hittat informationen de söker och vad de vill förbättra är ett måste för webbansvariga.

  Johansson beskriver olika tekniker för webbenkäter. E-space har valt att använda pop-up eftersom andelen webbanvändare som rensar för cookies fortfarande är mycket låg. Vi har en spärr som gör att undersökningen visas max en gång per kvartal för den besökare som inte rensar sina cookies. Med 3,8 miljoner respondenter hävdar vi att det fungerar utmärkt!

  Vår undersökning, Sitester Survey, visar sig när en besökare har varit inne på den aktuella webbplatsen i två minuter och därmed har hunnit bilda sig en uppfattning av informationsinnehåll, struktur och användarvänlighet. Webbenkäterna görs i våra kunders namn vilket ökar besökarnas motivation att svara. Besökarna får även information om att E-space är samarbetspartner för undersökningen.

  Precis som Lars Johansson säger är det otroligt viktigt att ta reda på besökarnas intentioner. Att mäta och följa upp besökarnas bedömningar är grunden för ett framgångsrikt utvecklingsarbete med webbplatsen. Genom att undersöka vilka som besöker webbplatsen och vilka ord de använder kan webbansvariga rikta sitt budskap till målgruppen och få dem att hitta informationen lättare.

  Vill du veta mer om vad som gör att våra kunder fortsätter att utvärdera sina webbplatser?

  Kontakta oss så berättar vi vad som gör våra webbenkäter unika!

  Seminarium om Sitester Insight i Göteborg

  Helene Hallin berättade om Astra Techs enorma utveckling det senaste decenniet där dentalförsäljningen har varit företagets raket. För Astra Tech, som har arbetat med webbutvecklingen i en liten intern grupp med hjälp av egna webbpubliceringsverktyg, har Ragnar Bruce från E-space varit en välkommen hjälp. E-space undersökning, Sitester Survey, har ökat medvetenheten om webbens betydelse och gjort webbutveckling aktuellt i hela organisationen. När Ragnar kommer för att redovisa analysen av webbutvärderingen så samlas alla produktchefer och webbansvariga för att diskutera resultaten.

  Nyligen tecknade Astra Tech avtal för E-space nya tjänst Sitester Insight som integrerar användarundersökningen med trafikstatistik. Torbjörn Dittmer från E-space i Stockholm visade seminariebesökarna hur Sitester Insight fungerar i praktiken. Alla fick en grundlig genomgång av trafikstatistik, webbenkäter och hur resultaten kan korstabuleras för att få ut mer avancerade analyser. I kundzonen på E-space webbplats kan kunderna logga in och ta del av färdiga rapporter. Där kan de också göra egna korstabuleringar av enklare slag.

  Under seminariet fick Helene svara på frågor från Papyrus, Volvo Group, Volvo IT och Göteborg stad om Astra Techs framtida satsning på webbutvärdering med hjälp av Sitester Insight. Astra Tech, som har en stor internationell verksamhet, ser Sitester Insight som en möjlighet att följa och utvärdera sina målgruppers beteende på webbplatsen.

  fredag 24 oktober 2008

  Förbättra marknadskommunikationen, vårda dina kunder del 2

  På frukostseminariet ”Älskling jag krympte marknadsföringsbudgeten” med MIS, berättade också Pepe Larsson, vd för Smicker, hur Smicker hjälpt Volvo Personvagnar att smyglansera de nya DRIVe-bilarna. De genomförde event som riktade sig till en utvald grupp, där en stor andel var befintliga Volvokunder. Nu har Volvo lyckats sälja in de nya DRIVe-bilarna innan de har kommit ut på marknaden.

  När kunder och potentiella kunder känner att de är särskilt utvalda bidrar de gärna i processen. Om du fångar upp kunder och potentiella kunder under din utvecklingsprocess kan du få feedback från din målgrupp. Du får därigenom också ett tidigt fäste för din produkt eller tjänst på marknaden.

  Få med din målgrupp i utvecklingsprocessen och ta ett stort kliv framåt på marknaden!

  torsdag 23 oktober 2008

  Swedbank seglar snabbt upp i webbrankningen.

  PR-byrån Hallvarsson & Halvarsson har låtit 361 analytiker, investerare och journalister betygsätta 700 av Europas största börsbolags webbplatser tillsammans med 161 jobbsökande.

  Svenska börsbolag halkar efter jämfört med länder som Norge, Belgien och Frankrike. Över hälften av de svenska börsbolagen får sämre betyg än förra året. Marcus Ericsson säger i artikeln i Dagens Industri att ”Företag som inte utvecklar sin webbplats sjunker tillbaka i rankningen, eftersom många andra företag utvecklar sina webbplatser”.

  E-space håller med! För att hålla sig kvar på toppen krävs ett strukturerat och kontinuerligt förbättringsarbete i vilket webbplatsutvärderingar är en viktig ingrediens. Av de 16 börsbolag som presenteras på topplistan i Dagens Industri har åtta använt E-space undersökning, Sitester Survey, för att utvärdera och förbättra webbplatsen.

  Vi gratulerar Swedbank, SCA, Trelleborg, SKF, Sandvik, Telia Sonera, Stora Enso och Boliden för ett strålande arbete med webbplatserna!

  Störst framsteg har Swedbank gjort. Enligt Dagens Industri har Swedbank,gått från 63,5 till 80 av 100 möjliga poäng och intar därmed andraplatsen på Hallvarsson & Halvarssons svenska lista med 100 företag. Swedbank och flera av Sparbankerna har under året som gått gjort en rejäl satsning på sina webbplatser. Besökarna har kartlagts, studerats och analyserats. Bankerna har haft fokus på att lära känna sina besökare och att anpassa webbinnehållet till deras önskemål för att på så sätt öka kvalitéen på webbplatserna. Det intensiva arbetet bär nu frukt då Swedbank, enligt Hallvarsson & Halvarsson, har förbättrat sin webbplats mest av de 100 svenska företag som har tagit sig in på deras webbrankningslista.

  Förbättra marknadskommunikationen, vårda dina kunder del 1

  Jag var nyligen på MIS frukostseminarium ”Älskling jag krympte marknadsföringsbudgeten”. Staffan Elinder, vd för Dubblera, berättade om vikten av att utveckla och underhålla kundvårdande program för att minska marknadsföringskostnaderna. Fokus bör enligt Staffan Elinder ligga på att få nytillkomna kunder att köpa tilläggstjänster på ett tidigt stadium. Vi på E-space brukar framhäva vikten av att ställa frågor till befintliga kunder strax före eller efter ett köp. Genom undersökningar kan företag fånga upp vilka befintliga tilläggstjänster som är intressanta för olika målgrupper, men också hur kunderna vill se en framtida produkt- eller tjänsteportfölj.

  Se till att du vet vad dina kunder vill ha, inte bara vad de har köpt!

  måndag 6 oktober 2008

  Marknadsbearbetning med webbundersökningar

  Under seminariet i Stockholm fick deltagarna möjlighet att fråga både Erling Ödmark, från Birka och Torbjörn Dittmer från
  E-space om webbundersökningar. Torbjörn berättade om Sitester Insight™ och hur man kan plocka fram enskilda målgrupper och analysera deras besök på sajten.

  Erling konstaterade att demografin och svaren i webbundersökningen stämmer väl överens med andra undersökningar som Birka har genomfört. Skillnaden är att E-space undersökning sker löpande året runt, dygnet runt och därmed ständigt genererar material att arbeta med. Dessutom har

  Birka med stor framgång använt Client Panel i sin marknadsbearbetning.


  Vill du veta mer om våra undersökningar? Kontakta mig så får du en konsult i din region!

  I torsdags hade vi vårt första frukostseminarium!

  Erling Ödmark från Birka Cruises kom och berättade om hur Birka har positionerat sig som Östersjöns enda kryssningsfartyg. Vill du ta en paus, åk på en kryssning med Birka och njut av solljus och sköna spabehandlingar. Birka har med hjälp av sina webbesökare utvecklat en utomordentligt enkel och smidig bokningsfunktion så det är bara att surfa in på Birka.se och boka idag!

  Erling berättade också att fler funktioner och tjänster är på väg, så håll ögonen öppna!


  Vill du också utveckla nya tjänster och förbättra din webbplats? Gör som Birka, ta hjälp av dina webbesökare och av E-space. Kontakta mig så hjälper jag dig vidare.