torsdag 23 oktober 2008

Förbättra marknadskommunikationen, vårda dina kunder del 1

Jag var nyligen på MIS frukostseminarium ”Älskling jag krympte marknadsföringsbudgeten”. Staffan Elinder, vd för Dubblera, berättade om vikten av att utveckla och underhålla kundvårdande program för att minska marknadsföringskostnaderna. Fokus bör enligt Staffan Elinder ligga på att få nytillkomna kunder att köpa tilläggstjänster på ett tidigt stadium. Vi på E-space brukar framhäva vikten av att ställa frågor till befintliga kunder strax före eller efter ett köp. Genom undersökningar kan företag fånga upp vilka befintliga tilläggstjänster som är intressanta för olika målgrupper, men också hur kunderna vill se en framtida produkt- eller tjänsteportfölj.

Se till att du vet vad dina kunder vill ha, inte bara vad de har köpt!