måndag 1 september 2008

Dyra missar i e-handeln, fortsättning

Anna-Maria Ölander kommenterar e-handelns dyra missar, på Wipcores blogg. Hon påpekar att företag bör bli bättre på att lyssna på sina besökare och att de bör göra webbplatsundersökningar.

Vi på E-space håller med! För att öka omsättningen av E-handel krävs regelbundna kundundersökningar. Att ta till sig kundernas synpunkter, önskemål och krav är essentiellt för ett företag som vill ligga i framkant och förbättra sin omsättning. Se bara på Scandinavian DesignOnline som fördubblade sin omsättning på en månad!

Våra tips för att öka omsättningen:
• Ta reda på hur många besökare din sajt har och vilka målgrupper som besöker e-handelsplatsen samt vad de tycker.
• Gör användarundersökningar och ha koll på trafikstatistiken. Analysera resultaten och jämför med de förändringar ni eller era konkurrenter har gjort.
• Gör kontinuerliga utvärderingar som påvisar förändringar över längre tid.
• Följ upp både positiv och negativ kritik, agera och förändra e-handelsplatsen så att den svarar mot besökarnas förväntningar.

Inga kommentarer: