fredag 19 september 2008

Se till att skapa en bra struktur om du har mycket information

Webbrådgivaren Fredrik Wackå skriver på sin blogg att han just nu arbetar med flera projekt för att se till att besökarna hittar den information de söker. Våra undersökningar visar att var femte besökare inte hittar rätt information på webben och att 30 % bara hittar delar av det de söker. Detta trots att allt mer material tillhandahålls på nätet. Men det finns gott om exempel på stora webbplatser med mycket information som genom en användarvänlig struktur lyckas lotsa besökarna till den information de söker.

Webbplatser har ibland för mycket innehåll, men ofta handlar det om att strukturen är oöverskådlig för besökarna. Wackå har dock rätt i att det är viktigt att våga prioritera och att våga radera. Självklart bör prioriteringslistan, som Wackå framhäver, bygga på statistiska uppgifter. De som använder webbplatsen, besökarna, bör få vara med och tycka till om informationsinnehåll och webbstruktur.

Börja med att slå fast:
1. Webbstrategi
2. Syfte med webbplatsen
3. Målgrupper som ska prioriteras och hur webbplatsen ska påverka dem.

Se till att få statistiskt underlag:
• Ta reda på om rätt målgrupp finns på webbplatsen
• Fråga din målgrupp vad som kan bli bättre
• Utvärdera och genomför förändringarna