onsdag 27 februari 2008

Webbstrategi

Hemnet har nyligen byggt om sin sajt. Björn Dietmann och Ewa Sjögren Håkansson beskrev för våra seminariedeltagare i januari hur besöksundersökningar har hjälpt dem att korrigera och ändra under projektets gång. Genom webbplatsundersökningen fick Hemnet snabba signaler och ett stort material att arbeta med från sina besökare. När de ändrade den gröna färgen på knapparna strömmade kommentarerna in och Hemnet gick tillbaka till den gamla nyansen.


Tillsammans med E-space har Hemnet kunnat göra målgruppsanalyser och ta fram en lista på främsta orsaker till att besöka deras webbplats. De berättade för seminariedeltagarna att webbplatsen, som är byggd för att förmedla boende, också används som inspirationskälla för att fantisera och drömma sig bort samt för att hjälpa vänner att hitta boende.

Inga kommentarer: