torsdag 14 februari 2008

WebbTV och internetstrategier ligger i tiden!

I måndags höll Marknadsföreningen i Stockholm (MIS) ett lunchseminarium tillsammans med Kommunikationshuset 112 61: integrerad marknadsföring i praktiken - film, webb, print i dynamiskt samspel.

Seminariet var fullsatt! De som inte fick plats i lokalen kunde dock följa händelserna live på webben. Precis som Tomas de Souza, Good Old, hävdar hävdar gänget på 112 61 att internet inte är en kanal bland andra, utan en samlingsplats för flera kanaler. Peter Ullberg, Shai Ouaki och Magnus Helander turades om att berätta om hur internet används för att integrera flera kanaler med varandra. Nyhetsbrev, instruktionsfilmer och aktiviteter i butiker bör refleketras på webbplatsen så att besökarna känner igen sig, sa Peter som tidigare har arbetat inom detaljhandeln.

Med You Tubes genomslag ökade intresset för att ha webbTV även på företags webbplatser. Magnus påpekade vikten av att ha en bra streamingoperatör för att kunna sända WebbTV utan avbrott. Dålig kvalitet på sändingarna påverkar varumärket negativt. Peter framhävde värdet av att ta reda på besökarnas internetvana och deras eventuella behov av hjälp för att kunna tillgodogöra sig information via webben. Analys av besökarnas profil är grundläggande för att kunna bestämma vilka kanaler som ska användas på webbplatsen.

Inga kommentarer: