tisdag 2 december 2008

Konverteringsgraden

Den här veckan bloggar Mikael Jacobsson på WipcoreInternetworlds blogg Loggen, där man kan följa vardagen hos Internetworlds läsare.

Mikael tar upp ett ämne som vi E-space på länge har pratat om, att konverteringsgraden på en sajt måste sättas in i ett sammanhang.

Mikael tips är följande:
- Ta reda på vilka mål besökarna har
- Mät konverteringsgraden utifrån besökarnas mål med besöket
- Gör förändringar så att fler besökare uppfyller sina mål
- Arbeta för att integrera besökarnas mål med företagets mål för webbplatsen

Hur bör man då gå tillväga för att ändra på sitt förhållningssätt till konverteringsgraden?

Som vi tidigare har sagt bör man ställa sig följande frågor:
- Vilken webbstrategi har vi?
- Vad är syftet med vår webb?
- Vilka besöker vår webbplats idag?
- Vilka målgrupper vill vi nå och hur vill vi påverka dem?

Ett exempel:
Låt säga att din målgrupp inte alls känner sig trygg med att handla på internet, utan använder webbplatsen för att hämta inspiration och kanske också fakta om produkter. Då kan det vara bra att tillgodose de behoven genom att lägga upp inspirerande bilder och lättillgänglig information om produkter och tjänster. När du har knutit din målgrupp till webbplatsen kan du fylla på med information om att betalningssystemet som används på webbplatsen är ett säkert betalsystem.

Men för att kunna veta vad som bör förbättras måste man först ta reda på vilka besökarna är och vad de tycker!Inga kommentarer: