fredag 20 februari 2009

Fokus på målgruppsanalys saknas!

Magnus Höij skriver i Digitala Affärer att det inte längre funkar att driva e-handel utifrån att ”one size fits all” på nätet.

Handeln lyfts ofta fram som exempel på bra riktad marknadsföring där segmentering och målgruppsanalys står i fokus. Att jobba med verktyg som Mosaic för att göra tvillinganalyser eller hitta nya målgrupper ses som självklart. Varför finns inte samma medvetenhet om målgruppers olika preferenser hos e-handlarna?

Det räcker inte med att analysera sökord, bouncerate och ha koll på kundregistret. En djupare insikt om webbesökarnas preferenser måste till för att markant öka försäljningen och bygga långvariga relationer till kunderna.

Det finska metall- och gruvteknologiföretaget Outotec frågar kontinuerligt besökarna om deras köpintentioner. Genom att kartlägga vilka produkter som har högst efterfrågan inom tre, sex respektive tolv månader vet produktcheferna vilken information som bör prioriteras på webbplatsen.

Har du koll på din målgrupps köpintentioner det närmaste året?