onsdag 18 februari 2009

Våra kunder berättade om webbanalys

Eftermiddagen ägnades åt kundcase och närmare presentation av E-space tjänster. Erik från Skapa tog ordet igen och gav oss nya insikter i intranätets betydelse. Självklart bör personalen stå i fokus och Erik poängterade vikten av att identifiera ambassadörer som kan sprida kunskap och intresse för intranätet i organisationen. Därefter tog Torbjörn från E-space vid och berättade om skillnader mellan Sitester Survey, som de flesta av våra kunder har använt, och Intester Survey som är motsvarande undersökning för intranätet. Sen var det dags för kunderna att berätta om sina framgångar!

Peter Nyberg från Swedbank berättade om hur organisationen förändrats för att bättre motsvara kraven från webbesökarna. Hans avdelning har gått från 1 person till ca 130 på bara några år. Uppföljningen av besökarnas profil och rörelser på nätet är ytterst viktiga för Swedbank och Sparbankerna. Därför har de skapat en ”Dashboard” med nyckeltal som följs upp kontinuerligt.

Lena Wiig Berglund från Seco Tools bjöd på sina erfarenheter av Seco Tools pågående arbete med att strukturera om den internationella webbplatsen som ska ligga till grund för kommande förändringar av de landsspecifika sajterna. Lena lyfte fram vikten av att planera och följa upp. Hon påpekade också att man ibland måste prioritera hårt när det finns många saker man vill göra. Det som faller utanför projektets ramar kan man sedan fånga upp i nya projekt. På så sätt skapas tid till att strukturera och säkerställa att alla idéer följer webbstrategin.

Viviann Johnsson från TeliaSonera gav oss flera lysande exempel på hur Client Panel kan användas för riktade marknadsföringsundersökningar. Bland annat visade hon resultatet av en marknadsundersökning inför lanseringen av Telias "Fråga Eva", en kundtjänsttjej på nätet. Det ledde till många frågor och tankar kring att ta tillvara engagerade webbesökares åsikter på olika sätt.

Hör gärna av dig till oss på info@e-spacecom.com för mer information om våra kunders arbete med webbutveckling!